Launch nowego produktu VITA buer D3. Kampania POS, prasa, internet, materiały dla lekarzy.

ZADANIA
• zaproponowanie strategii komunikacji skierowanej do kobiet  • przygotowanie materiałów dla lekarzy i farmaceutów
• zaprojektowanie KV kampanii   • opracowanie hasła.