Projekty komunikacji wizualnej Pepsi do klubów i restauracji.

Projekt konkursowy.