Relaunch product

 

Stworzenie folderu prezentującego produkt i kreacja materiałów POS do aptek.

 

Projekt gry interaktywnej oraz multimedialna prezentacja na ipad’y.