LIFTING opakowania Hascovir Pro Krem i KREACJA opakowania Hascovir Pro Lipożel.

• Lifting logo Hascovir Pro 

• Kreacja kartonika i grafika na tubkę dla leku Hascovir Pro LIPOŻEL. 

• Lifting grafiki kartonika i grafiki tubki Hascovir Pro KREM.