WANTED – akcja ambientowa

CEL:  aktywowanie kanału sprzedaży tzw. klienta „z ulicy i zwiększenie liczby wizyt  w szkołach.

ZADANIA
• Opracowanie mechanizmu.

• Obsługa prawna akcji.
• Organizacja i koordynacja akcji i nadzór nad pracą 12 teamów w 9 miastach w Polsce.
• Zaprojektowanie materiałów BTL do akcji.
• Przeprowadzenie akcji na Facebook’u.