http://www.zmianajestdobra.pl/

Wprowadzenie na rynek nowoczesnego systemu monitorowania glikemii składającego się z inteligentnego glukometru ContourTMPlus One oraz mobilnej aplikacji ContourTM.