Kampania ATL i BTL dla kosmetyków SORAYA z linii SUN CARE.